تبلیغات

اسلایدر

عشــق فقـــط کــره

عشــق فقـــط کــره

نویسنده : saeed oppa 1394/04/1, 08:01 ب.ظ
قسمت 52(آخــر) اضافه شــد


زیرنویس قسمت 52 اضافه شــد

برای دانلود سریــال به ادامه مطلبـــ بریــد


----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
------------------------
-لینك دریافت رایگان سریال نسخه 540p :EPISODE 01: uplaodboy | uplaodbazEPISODE 02: uplaodboy | uplaodbaz

Rosy.Lovers.E03.mp4 - 236.8 MBRosy.Lovers.E04.mp4 - 240.5 MB


Rosy.Lovers.E05.mp4 - 231.6 MB

Rosy.Lovers.E06.mkv - 245.8 MBRosy.Lovers.E07.mp4 - 234.3 MB

Rosy.Lovers.E08.mp4 -  237.0 MB


Rosy.Lovers.E09.mkv -  250.6 MB


Rosy.Lovers.E10.mkv -  236.2 MB


Rosy.Lovers.E11.mkv - 244.2 MB

Rosy.Lovers.E12.mkv - 236.3 MB

Rosy.Lovers.E13.mkv - 217.4 MB

Rosy.Lovers.E14.mkv - 204.8 MB

Rosy.Lovers.E15.mkv - 227.2 MB

Rosy.Lovers.E16.mkv - 221.9 MBRosy.Lovers.E17.mkv - 222.2 MB


Rosy.Lovers.E18.mkv - 221.3 MBRosy.Lovers.E19.mkv -  222.0 MB


Rosy.Lovers.E20.mkv -  215.4 MB


Rosy.Lovers.E21.mkv -  222.8 MB

Rosy.Lovers.E22.mkv -  214.7 MB

Rosy.Lovers.E23.mkv -  228.1 MB

Rosy.Lovers.E24.mkv -  224.6 MB

Rosy.Lovers.E25.mkv -  215.3 MB

Rosy.Lovers.E26.mkv -  215.3 MB


Rosy.Lovers.E27.mkv - 215.4 MB

Rosy.Lovers.E28.mkv - 225.4 MB

Rosy.Lovers.E29.mkv - 241.0 MB

Rosy.Lovers.E30.mkv -  233.2 MB

Rosy.Lovers.E31.mkv - 243.0 MB

Rosy.Lovers.E32.mkv - 240.7 MB

Rosy.Lovers.E33.mkv - 229.1 MB

Rosy.Lovers.E34.mkv - 242.3 MB

Rosy.Lovers.E35.mkv - 231.5 MB

Rosy.Lovers.E36.mkv - 227.0 MB

Rosy.Lovers.E37.mkv - 243.7 MB

Rosy.Lovers.E38.mkv - 240.5 MB

Rosy.Lovers.E39.mkv - 243.9 MB

Rosy.Lovers.E40.mkv - 241.4 MB

Rosy.Lovers.E41.mkv - 244.1 MB

Rosy.Lovers.E42.mkv - 241.9 MB

Rosy.Lovers.E43.mkv - 243.7 MB

Rosy.Lovers.E44.mkv - 241.2 MB

Rosy.Lovers.E45.mkv - 243.0 MB

Rosy.Lovers.E46.mkv - 240.7 MB

Rosy.Lovers.E47.mkv - 241.4 MB

Rosy.Lovers.E48.mkv - 240.1 MB

Rosy.Lovers.E49.mkv -  243.5 MB

Rosy.Lovers.E50.mkv -  242.0 MB

Rosy.Lovers.E51.mkv -  242.8 MB

Rosy.Lovers.E52.END.mkv -  245.5 MB

 
===========================

720p

Rosy.Lovers.720p.E01.avi - 350.4 MB

Rosy.Lovers.720p.E02.avi - 350.3 MBRosy.Lovers.720p.E01.avi - 350.4 MB

Rosy.Lovers.720p.E02.avi - 350.3 MB


Rosy.Lovers.720p.E03.avi - 348.7 MB

Rosy.Lovers.720p.E04.avi - 350.5 MB

Rosy Lovers.720p.E05.avi - 350.5 MB

Rosy Lovers.720p.E06.avi - 350.4 MB

Rosy Lovers.720p.E07.avi - 350.4 MBمنبع:کــره فرومــ


360p | 230 MB

E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10
E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20

480p|-250 MB

E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 | E07 | E08 | E09 | E10
E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20

آریرانگفــا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانلود زیرنویس فارسی :منبع کی پاپ فنس
.rar  Rosy.Lovers.2014-E01.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 21.09 KB / تعداد دفعات دریافت: 44)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E02.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.77 KB / تعداد دفعات دریافت: 36)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E03.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 22.55 KB / تعداد دفعات دریافت: 37)

.rar  Rosy_Lovers_2014_E04_farsi_sub_kpopfans_com.rar (اندازه: 19.7 KB / تعداد دفعات دریافت: 47)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E05.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 23.09 KB / تعداد دفعات دریافت: 52)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E06.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 21.32 KB / تعداد دفعات دریافت: 42)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E07.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 37)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E08.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 19.59 KB / تعداد دفعات دریافت: 27)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E09.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 19.48 KB / تعداد دفعات دریافت: 26)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E10.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.52 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E11.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E12.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 21.49 KB / تعداد دفعات دریافت: 45)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E13.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 19.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 28)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E14.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 21.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 35)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E15.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 21.45 KB / تعداد دفعات دریافت: 37)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E16.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 21.29 KB / تعداد دفعات دریافت: 40)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E17.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.48 KB / تعداد دفعات دریافت: 36)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E18.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 19.66 KB / تعداد دفعات دریافت: 32)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E19.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 19.3 KB / تعداد دفعات دریافت: 21)

.rar  Rosy.Lovers.E20 __kpop-fans.com.rar (اندازه: 21.1 KB / تعداد دفعات دریافت: 26)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E21.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 29)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E22.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 22.19 KB / تعداد دفعات دریافت: 23)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E23.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 23.09 KB / تعداد دفعات دریافت: 43)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E24.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 21.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 44)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E25.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.74 KB / تعداد دفعات دریافت: 36)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E26.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.56 KB / تعداد دفعات دریافت: 35)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E27.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 22.54 KB / تعداد دفعات دریافت: 22)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E28.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.75 KB / تعداد دفعات دریافت: 15)

.rar  Rosy.Lovers.E29 __farsi sub__kpop-fans.com.rar (اندازه: 23.81 KB / تعداد دفعات دریافت: 18)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E30.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 22.58 KB / تعداد دفعات دریافت: 14)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E31.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 19.48 KB / تعداد دفعات دریافت: 22)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E32.farsi sub.kpopfans.com.rar.rar (اندازه: 18.74 KB / تعداد دفعات دریافت: 10)

.rar  Rosy.Lovers.E33_farsi sub_kpop-fans.com.rar (اندازه: 21.61 KB / تعداد دفعات دریافت: 23)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E34.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 21.9 KB / تعداد دفعات دریافت: 16)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E35.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 21.18 KB / تعداد دفعات دریافت: 15)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E36.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.17 KB / تعداد دفعات دریافت: 24)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E37.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.96 KB / تعداد دفعات دریافت: 21)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E38.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 21.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 13)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E39.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 22.87 KB / تعداد دفعات دریافت: 17)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E40.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 19.25 KB / تعداد دفعات دریافت: 12)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E41.farsi sub.kpopfans.com.rar.rar (اندازه: 22.78 KB / تعداد دفعات دریافت: 15)


قسمت 44.rar  Rosy.Lovers.2014-E45.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 20.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 5)

.rar  Rosy.Lovers.2014-E46.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 22.76 KB / تعداد دفعات دریافت: 9)


.rar  Rosy.Lovers.2014-E52.farsi sub.kpopfans.com.END.540p_2.rar


دانــلـود تمام قسمت ها در یک فایل


.rar  Rosy.Lovers.2014.farsi sub.kpopfans.com.rar (اندازه: 1.05 MB / تعداد دفعات دریافت: 17)


منبع :
انجمن هواداران کی پاپــ-------------------------------------------------------------
------------------------------------
----------------
-


کپی برداری فقط با ذکـــر منبعآدرسیــابــ ما را به خاطــر بسپاریـــد


koreans-Support.mihanblog.com

دسته بندی : زیـرنویــس فارســی فیلمــ/سریــال , سریـال های 2014 , sub drama , Secret ,موضوعات
» خبـــرهـــا (415)
» عکــــســ (312)
» درخواســت ها (47)
» تبـــلیــغــاتــ (7)
» آموزشـــــ (1)
» کلیـــپـــ هـــا (26)
» بخـــش شمـــا (2)
» مصــاحـــبــه هـــا (60)
» طبقه بندی نشــده (11)
» زیرنویس برنــامه ها (2)
» کمــپانیـــ YG (8)
» کمــپانیـــ sm (12)
» کمــپانیـــ JYP (3)
» تمریــنــ رقــصــ/ هــا (7)
» کنســــرتـ هـا (17)
» بــــیــــوگــرافـــیـــ (2)
» تـــــــیــــــــزر هـــا (43)
» نظـــر سنــجــی (56)
» اینستگرامـــ هــــا (21)
» چــــارت هــا (13)
» اجرایــ زنــده (33)
» B.T.S (13)
» (Ost) (9)
» داستــانــ کــره ای (2)
» فیلــمــ با زیرنویــســ فارسی (8)
» فیلــمــ بدون زیرنویــســ فارسی (6)
» زیـرنویــس فارســی فیلمــ/سریــال (69)
» Drama (12)
» MOVIE (5)
» سریال های در حــال پخش (8)
» سریــال های 2015 (17)
» سریـال های 2014 (32)
» سریال های 2013 (5)
» سریـال های 2012 (1)
» سریال های 2011به پاییــنـ (3)
» دیــگــر برنامه های تلویــزیــونیــ (21)
» Running man (22)
» WE GOT MA^RRIE^D (10)
» Intresting (232)
» Solo&Single (13)
» music vide0 (68)
» آلبــوم ها ومینیــ آلبــوم هــا (22)
» Actors (10)
» sub music video (1)
» sub drama (11)
» ســایــر بازیـگـران زن (125)
» ســایــر بازیـگـران مرد (118)
» Song ji hyo (5)
» Go Hye Sun (4)
» Yoon Se Ah (1)
» Kim Bum (2)
» Hyun Bin (2)
» Han Ji Min (6)
» Ha Ji Won (4)
» Kang So Ra (2)
» Oh Yeon Seo (5)
» Han ye Seul (4)
» Song Jae Rim (3)
» Seo In Guk (5)
» Lee Bo Young (4)
» Jang Keun-suk (4)
» Yoon Eun Hye (12)
» Yoo In Na (3)
» Song Joong Ki (4)
» Shin Min Ah (7)
» Moon Chae Won (1)
» Shin Se Kyung (7)
» Park Shin Hye (27)
» Nam Gyu Ri (1)
» Lee Yeon Hee (3)
» Lee Min Jung (1)
» Lee Seung gi (5)
» Lee Min Ho (17)
» Lee Jun ki (5)
» Lee Da Hae (5)
» Lee Jong Suk (25)
» Kim Woo Bin (11)
» Kim Tae Hee (1)
» Kim So Eun (5)
» Kim Soo Hyun (12)
» Jung Il Woo (6)
» Joo Won (2)
» Go Ara (6)
» سایر سولوکــارها (36)
» Beak ji yeon (1)
» Kim jong kook (3)
» Rain (6)
» G.NA (2)
» Lee Hi (4)
» JAY PARK (5)
» Lee Hyori (11)
» سایر گروه ها (32)
» CRAYON POP (1)
» Davichi (2)
» BTOB (13)
» Brown Eyed Girls (1)
» t.e/.e.n t.o.p (10)
» ikon (2)
» Jewelry (1)
» Dal Shabet (4)
» Shinhwa (7)
» Winner (8)
» Block B (7)
» GOT7 (17)
» A-JAX (1)
» AoA (7)
» Red Velvet (5)
» JYJ (16)
» ُSuJu (1)
» ZE:A (7)
» B.0.YFR!END (2)
» BTS (11)
» Akdong Musician (5)
» 100% (3)
» U-K!!SS (8)
» V!XX (16)
» MBLAQ (21)
» Rainbow (6)
» B*A*P (9)
» TvxQ (10)
» Aliee (7)
» Psy (3)
» َA pink (25)
» FT Island (8)
» Exo (75)
» Bestie (1)
» B1a4 (4)
» CN BLUE (16)
» girls day (26)
» 2AM (12)
» FX (54)
» INfinite (26)
» BIG baNG (50)
» IU (23)
» after school (24)
» beast (25)
» Super junior (45)
» ShInee (26)
» BoA (8)
» Secret (21)
» MissA (31)
» 4miN (24)
» sistar (26)
» kara (45)
» Girl's Generatin-SNSD (123)
» 2ne1 (30)
» 2pm (36)
» t_ara (36)
» ss501 (27)

لینکستان

نظرسنجی

کدامــ شخص یا گروه را بیشتـــر دوستــ داریــد؟؟آمار بازدید


کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ماایجاد کننده وبلاگ : saeed oppa

Powered by WebGozar

این سایت را حمایت می کنم
------------------------------------------------------------------- seoul time ---------------------------------------------------------------- tehran time